Oppas
   
 
  
  Inschrijven    |    Wachtwoord vergeten?
Oppas
Home Zoekertjes Verzekering Oppasvragers Contact Mpact
Je bent hier: Woningoppas  »  Oppassers  ยป  Verzekering
 

Verzekering

De woningoppas voorziet een verzekering voor zijn leden, die 7 dagen op 7, 24u per dag een beroep kunnen doen op de KBC bijstandscentrale (tel. 0800/964 64).

De oppasaanbieders en alle gezinsleden en personen die de oppasaanbieder vergezellen, zijn verzekerd in België en GH Luxemburg.
Voorwaarden zijn dat de oppasbieder in België of GH Luxemburg woont en dat de oppasplaats en periode minimum 14 dagen op voorhand aan Mpact gemeld worden.

Wat dekt deze verzekering?

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor accidentele schade veroorzaakt aan de oppaswoning (inboedel inbegrepen) tijdens de oppasperiode.
Tevens dekt de verzekering het verlies en de beschadiging van eigendommen van het lid van de oppasdienst door diefstal of poging tot diefstal gepleegd binnen de oppaswoning tijdens het feitelijk verblijf.

KBC vergoedt de onkosten verbonden met de huur van een gelijkaardige vakantiewoning of de hotelkosten gedurende de verzekerde periode, indien tijdens de vakantie het verblijf in de oppaswoning onmogelijk wordt tengevolge van brand-, water- of stormschade, diefstal of natuurramp.
Deze waarborg geldt eveneens in geval van overlijden, ernstig ongeval of ernstige ziekte van de personen of van een bloed- of aanverwant(e) tot en met de 2de graad van deze personen, die hun woning ter beschikking hebben gesteld voor de woningoppas.

De vezekering dekt de ongevallen overkomen aan de oppassers op het adres van de woningoppas.

Geldigheid van de verzekering

Iedere gebeurtenis waarvoor de waarborg geldt, moet binnen acht dagen, schriftelijk (per post of mail) aan de verzekeraar aangegeven worden (Mpact-Woningoppasdienst).
De aangifte bevat alle nuttige inlichtingen over de omstandigheden en over de aard en de omvang van de schade.

Wat wordt niet in de verzekering opgenomen?

De aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering.
Schade die gedekt wordt door een andere verzekering die de aansprakelijkheid van de verzekerde dekt overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984.

De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die:
- 18 jaar geworden is, voor schade veroorzaakt als gevolg van het gebruik van verdovende middelen, van een staat van dronkenschap of een zware fout.
- 16 jaar geworden is, voor opzettelijk veroorzaakte schade.
Schade veroorzaakt aan transportmiddelen die deel uitmaken van de inboedel van de oppaswoning zoals: zeilboten, motorboten of surfplanken, motorvoertuigen en bromfietsen, caravans of aanhangwagens

Per schadegeval wordt een franchise toegepast van € 223,12. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Een meer uitgebreide verzekeringspolis wordt later op de site bijgezet.

 

 

footer
  Copyright © 2021 Mpact   •   Privacy Policy   •   Comments or suggestions oppas@mpact.be  
Mpact